stat4u
  • 661ed016da5fa85587cae0b2a7ec5e62.jpg
  • c7383f1031e6e26f5b5180fc1486a438.jpg
  • e5eb42feb6715b0531fcb8f72b58c2c1.jpg

Specjaliści od zarządzania naszą strukturę nazwaliby sztabową, co dla Ciebie oznacza, że jeśli nas odwiedzisz znajdziesz się w małym biurze rachunkowym i będziesz miał kontakt z Twoją księgową, która będzie udzielać Ci wszelkich informacji dotyczących Twojego biznesu. Dbamy o to aby Twoja księgowa miała dla ciebie czas i zawsze mogła służyć pomocą. Twoja księgowa pracuje jednak pod nadzorem innych specjalistów, którzy na bieżąco dokonują kontroli jej poczynań i w przypadku potrzeby wyjaśniają wszelkie wątpliwości. W sytuacjach losowych zawsze zostaje wyznaczane zastępstwo tylko dlatego abyś nie pozostawał bez opieki.

 

Naszym priorytetem jest jakość usług i Państwa bezpieczeństwo, dlatego Każdy dokument przed jego ewidencją jest przez nas:

  1. Oceniany pod względem formalnym czyli prawidłowości, co do formy, w szczególności: czy zawiera kompletne dane, nie wykazuje śladów poprawek, jest sporządzony na odpowiednim formularzu, ma datę i numer, czy przeprowadzona została kontrola merytoryczna.
  2. Oceniany pod względem rachunkowym, czyli poprawności danych liczbowych, w celu potwierdzenia prawidłowości wyliczeń arytmetycznych.
  3. Dekretowany (opisany sposób księgowania).
  4. W trakcie wprowadzania dokumentu do programu finansowo księgowego zostaje nadany mu unikalny numer, aby możliwe było szybkie odszukanie dokumentu w przyszłości.
  5. Po wprowadzeniu dokumentów tworzony jest wydruk, który podlega kontroli przeprowadzonej przez inną księgową. Kontrolą objęta jest zgodność zapisów z dekretacją dokumentu.
  6. Po sprawdzeniu prawidłowości każdy dokument zostaje wpięty w odpowiedni segregator. Dokumenty segregowane są chronologicznie według typów operacji.
  7. Po zakończeniu każdego miesiąca otrzymacie Państwo zestawienie otrzymanych i wprowadzonych dokumentów z podsumowaniem zapisów, wysokości podatku lub zwrotu, lub dowolne uzgodnione zestawienie.

 

Dokumenty możesz dostarczać samodzielnie, ale zawsze to my możemy odebrać je od ciebie. Bez względu na formę dostarczania dokumentów zawsze będziesz dla nas miłym gościem i zawsze możesz nas odwiedzić aby sprawdzić naszą pracę, wyjaśnić wątpliwości lub po prostu napić się kawy w miłym towarzystwie. Pozostajemy również do Twojej dyspozycji telefonicznie i mailowo. Współpracując z nami, masz stałą opiekę merytoryczną i w razie jakichkolwiek pytań, czy problemów możesz uzyskać odpowiedź od swojej księgowej, z którą będziesz posiadał stały kontakt. Wiedząc, że prawdopodobnie nie ma ludzi wiedzących wszystko na każdy temat w przypadku wątpliwości, w sprawach bardziej złożonych uzyskasz informację od innego specjalisty z danej dziedziny współpracującego z organizacją. W razie potrzeby Twoja własna księgowa może część operacji wykonywać u Ciebie.  Przychodząc do nas masz prawo wyboru swojej własnej księgowej, gdyż zostanie nią osoba, którą sam wybierzesz spośród z nas.

 

Twoje życzenia będą traktowane indywidualnie, tak żebyś mógł poczuć się wyjątkowo.

 

Zapraszamy, gdyż z pewnością jesteśmy tymi, których szukasz

 

Twoje bezpieczeństwo

więcej

Kompetencje

więcej

Współpraca

więcej